Bridge

NAUJAS KELIAS 2021

Šiandienos Gyvenimo gerovė /v.s. Ekonomika - toli gražu turi atsakymus į ne visus klausimus - lygiai taip pat, kaip gydytojai negali išgydyti visų ligų. Nepaisant to, vargu ar kas nors galėtų drąsiai teigti, kad šiuolaikinė medicina nėra niekuo naudinga ...

Tik taip atrodo, kad svarbiausia Ekonomikoje yra prekės, paslaugos ir pinigai.

Svarbiausia yra INFORMACIJA.

Būtent ji yra labai brangi.

Ne veltui šiuolaikinė mikroekonomika

vadinama - ekonomine informacijos teorija...

O EKONOMIKOS PAGRINDAS - INTUITYVUMAS 

NAUJAS KELIAS TEORINĖS PRIELAIDOS:

Keyneso teorija paprastai laikosi šių sąvokų:

Pagrindiniai šios teorijos dalykai: Johnas Maynardas Keynesas 1936 m. Išleido knygą „Bendroji užimtumo, palūkanų ir pinigų teorija“, kuri padėjo pagrindą jo Keyneso ekonomikos teorijai. Keynesas išdėstė savo idėją teigdamas, kad rinkos yra netobulos ir ne visada pačios pasitaisys. Keynesas manė, kad mažėjantys atlyginimai recesijos laikotarpiais ir per didelis taupymas gali kelti grėsmę ekonomikai. Keyneso teorija daro prielaidą, kad fiskalinė politika kompensuoja verslo ciklus (naudoja anticiklines strategijas).

Nedarbas - /arba užimtumo skatinimo politika/:

... klasikiniame modelyje nedarbas dažnai siejamas su dideliu ir griežtu realiuoju darbo užmokesčiu. Keynesas teigia, kad čia viskas yra sudėtingiau, nes visuomenė yra labai atspari atlyginimų mažinimui ir, be to, atlyginimų mažinimas kelia didelę grėsmę ekonomikai. Atlyginimų mažinimas visų pirma sumažina išlaidas ir gali nulemti spiralę.

Per didelis taupymas - /arba manymas, jog pokyčiai nereikalingi/:

... Keynesas nurodo, kad per didelis taupymas yra grėsmė ir potenciali ekonomikos nuosmukio priežastis. Taip yra todėl, kad dėl per didelio taupymo sumažėja investicijos ir sutaupomos išlaidos, o tai sumažina paklausą ir vartojimo potencialą. Tai gali būti dar viena didėjanti problema, nes nekeičiami pinigai aktyviai mažina suvokiamą užimtumą, pajamas ir būsimas investicijas.

Fiskalinė politika - /arba valstybės veiksmai, darantys įtaką biudžeto formavimui, mokesčių koregavimui ar reguliuojantys valstybės skolą/:

... pagrindinė Keyneso fiskalinės politikos samprata yra „anticiklinė“ fiskalinė politika, kuri rodo, kad vyriausybės gali sušvelninti neigiamą natūralaus verslo ciklo poveikį. Paprastai tai pasiekiama išleidžiant lėšų deficitą nuosmukio metu ir sumažinant infliaciją pakilimo metu. Paprasčiau tariant, vyriausybė turėtų stengtis pažaboti ekonominių svyravimų kraštutinumus pasitelkdama pagrįstą fiskalinę politiką.

Ekonomikos multiplikatorius - /arba daugiklio efektas, kai atėjusi nauja nacionalinė arba tarptautinė kompanija nacionalinėje rinkoje perka bent dalį paslaugų bei žaliavų iš kitų vietos nacionalinių verslų/ :

... tokiu būdu sudaroma pirminė nacionalinė vertės grandinė arba daugiklio efektas - spręndžiantis nedarbo ir pergyvenimo problemas ir tai, kaip jos gali lemti augančios nacionalinės ekonomikos nuosmukio sumažinimą. Kita šio ekonomikos proceso pusė yra ta, kad teigiamos ekonominės situacija, kai dalį antkainio (prekybos maržos) prekybininkai panaudoja prekėms ir paslaugoms iš kitų vietos verslų finansuoti, proceso metu įdarbintų žmonių pajamos virsta išlaidomis, o nudėvėtas ilgalaikis turtas lemia augančią naujos įrangos paklausą. Kad atsiradusi nauja paklausa būtų patenkinta, reikia didinti vietinio verslo apimtį. Plečiant verslą vėl perkami tarpiniai produktai įsikišant platintojams ir kuriama pridėtinė vertė pasitelkiant įrangą bei darbuotojus. Taip atsiranda antrinės vertės grandinės, paskui analogiškai išsirutulioja tretinės vertės grandinės ir taip toliau. Ši todėl ši apgalvota ir  susistematizuota investicijų savybė ir vadinama nacionalinės ekonomikas multiplikatoriaus efektu.

NAUJAS KELIAS 2021

RENKAME VYRESNIUS ŽMONES IR SENJORUS TURINČIUS PATIRTIES IR GALINČIUS VEIKTI LIETUVOS EKONOMIKOS ATGAIVINIMO LABUI ...

SVEIKINU ! Puiki žinia, kad palaikote iniciatyvą ir prisijugiat prie  SENJORAI.COM, kur mes vystom Lietuvos Kultūros paveldo išsaugojimo ir verslumo vystymo misiją: t.y. siekiam skatinti visus vyresnius žmones, nesvarbu nuo tautybės ir gyvenamosios vietos, savo gyvenimo patirtį ir išmintį, kūrybą, sukurtus individualaus darbo produktus traktuoti kaip istorinį palikimą, kaip vietos paveldo konvenciją, kurią reikia rinkti, fiksuoti, ir užtikrinti kaip gamtos ir kultūros paveldo apsaugą ateities kartoms; Neužmirškime ir vyresnius, pagyvenusius, socialiai remtinus, negalią turinčius žmones.

 

BE PRAEITIES - NEBUS ATEITIES !

 

Ugdykim vyresnių žmonių VERSLUMĄ, tai LETUVOS

NAUJOS EKONOMIKOS VARIKLIS !

PRISIJUNKITE  SENJORAI,  PARAŠYKITE  MUMS !

Registraciją  galite atlikti čia:

Pilniau galėsite

skaityti

ir naršyti

tik atlikę registraciją

t.y. registruoti

vartotojai

Registracija būtina tam, kad tiksliau ir aiškiau bendrautumėme ir dalintumėmės tikslia informacija.

Kaip dirbame:

Atidžiai renkame ir pristatome Jums tinkančią informaciją, talpiname Jūsų atsiųstus laiškus ir žinias nemokamai.

Mūsų paslaugos:

  • Linkedin
  • Facebook

TINKLALAPIO DIZAINĄ  KŪRĖ PARTNERIS

TINKLALAPIO IDĖJA IR TEISES VALDO

UAB BIURAS SENJORAI

Buveinė: Gedimino pr. 9, Vilnius​

Email: info@senjorai.com

Registracijos kodas: 305433510

PVM kodas: LT100013000014

1. Sąskaita prenumeratoriams:

SEB bank LT79 7044 0600 0836 3956

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Sąskaita partneriams ir tiekėjams:

SWED bank LT39 7300 0101 6160 6010

iki 2020.07.20

INFORMACINĖ LINIJA:

Tel:  INFO linija 1588

UAB „Informacijos vadybos agentūra“

Buveinė: Algirdo g. 31, Vilnius ,

Lietuva LT 03219

Email: info@iva.lt

http://www.iva.lt/

Registracijos kodas: 1257 15764

PVM kodas: LT10 0001 2892 15

Sąskaita :

SEB bank LT11 7044 0600 0155 0736

© 2020 Design, Content Creatives & information by UAB BIURAS SENJORAI . Proudly created with Wix.com