• Black LinkedIn Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon
 • Facebook

Dalinkis savo išmintimi

„Jei manote, kad dirbate sunkiau nei visi, 

vadinasi, esate toks pats kaip visi.

Tas, kuris gali padaryti daugiau, tai tas, kuris nori to.“

- Glenn Murray- Anglija, futbolininkas (1983 - ).

Maxima LOGO BW Q.jpg
lidl LOGO BW Q.jpg
iki LOGO BW Q.jpg
Rimi LOGO BW Q.jpg
Norfa LOGO BW Q.jpg
Aibe LOGO BW Q.jpg
Ermitazas LOGO BW Q.jpg
TOP centras LOGO BW Q.jpg
PEPCO LOGO BW Q.jpg

 Lietuvos SENJORŲ afiša

iki Rinkimų į Lietuvos Seimą liko 18 d.

2020.09.24

SENJORAI  SVARSTYS  /  SENJORAI  BALSUOS  /   SENJORAI  RINKS

- - - - -
KAS ATSTOVAUS LIETUVOS SENJORUS –

TAI YRA VISŲ REIKALAS.


Šiandien tiek  visos Europos, tiek  Lietuvos prognozės labai liūdnos: pagyvenusių žmonių dalis vis labiau auga, o senstant visuomenei atsiveria nauji iššūkiai – reikės vyresniems žmonėms ir senjorams kuo ilgiau dirbti, tobulinti sveikatos priežiūrą ir galų gale keisti negatyvų ir atmestiną, nestiprinančios pagarbos požiūrį į pagyvenusius žmones, kuris šiandien yra esminė Lietuvos visuomenės etikos problema.

Kai būnant 50 metų prarandamas darbas ir ieškoma naujo, susiduriama su įvairiomis problemomis ir diskriminacija dėl amžiaus, kas yra įvairiose amžiaus grupėse. Jei žmogus jau yra netoli pensijinio amžiaus, tai jis labiau linkęs ramiai išbūti toje darbo vietoje, kurioje yra, negu eksperimentuoti, inovatyviai (o tai padidintos rizikos sfera) veikti. Geriau ramiau - bet toliau!

Norisi kad tiek valdžios atstovai, tiek darbdaviai ne pamažu, o drasiai ir aktyviai keistų požiūrį į vyresnio amžiaus darbuotojus ir vertintų vyresnių žmonių,senjorų lojalumą bei kompetenciją.

Kiekvienas žmogus suranta, kad kai prarandamas darbas priešpensiniame amžiuje, atsiranda sunkumų, nes žmogus būna ilgai neieškojęs darbo ir dėl to į jį kiek kitaip žiūrima, net jo CV (gyvenimo aprašymas) lygis gali būti savotiškas ir ne toks inovatyvus, kaip šiuolaikiškai išmanaus ir kompiuterizuoto jaunimo.

Sunkumų vyresniame amžiuje esama, tačiau darbdaviams vis labiau problematišką vertinti vyresnio amžiaus darbuotojus ir bandyti ieškoti jų efektyvumo pagrindimo, kai nėra pagarbos ir socialinės etikos pagrindų.

Mūsų pasiekimai šiandien - tai prosenelių, senelių ir tėvų darbu ir kūryba sukurtos vertybės ir laikykimės tradicijų puoselėjimo.
Gerbkime vyresnius žmones, vertinkime jų sukurtų darbus, palikimą, Lietuvišką kultūrą!

KODĖL SENJORAI PRISIMENAMI TIK PRIEŠ RINKIMUS? 
PAKLAUSKITE SENJORŲ ... SENJORAI ŽINO !


Todėl SENJORAI VIENYKIMĖS / KARTU MES STIPRŪS !

 

- - - - - - - - 

KVIEČIAME visus SENJORUS BALSUOT ! 

 

DALINKITĖS SAVO IŠMINTIM

07  Rinkimų

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAI LIETUVOJE. 2018 M.

 

SITUACIJA.

Albinas Kalvaitis

Statistikos duomenys rodo, kad seni žmonės nėra pilnai užimti, jie vieniši ir palikti likimo valiai, todėl turėtumėme susirūpinimas senų žmonių užimtumo klausimais.  

Vyresnio amžiaus žmonių, senjorų dalyvavimą darbo rinkoje daugiausia lemia pakitusios užimtumo sąlygos. Mažiau reikia nekvalifikuoto arba mažai kvalifikuoto darbo. Laiku neįgiję reikiamos kvalifikacijos vyresni žmonės dažniau atleidžiami iš darbo, kaip nebesugebantys dirbti naujoje aplinkoje, tačiau pensinio amžiaus didinimas dar neleidžia jiems tapti pensininkais.
Be to, dalis priešpensinio ar pensinio amžiaus žmonių nepajėgia ar nenori dirbti visą darbo laiką (deja, nežinoma, kiek tokių yra), bet tai nereiškia, kad jie visiškai nenorėtų dirbti. Jiems galėtų tikti lanksčiai organizuojamas darbas (darbo vietos skaidymas įvedus ne visą darbo dieną ir atsisakius viršvalandžių, lankstesnis pamainų organizavimas, terminuotas, namudinis, agentūrinis, nuotolinis darbas, savarankiškas užimtumas, paslaugos, sezoniniai darbai ir panašiai).

Kol kas toks darbas išplėtotas menkai.

Vyresnių žmonių užimtumą riboja ir jiems nepritaikytos darbo vietos, sveikatos ir saugos darbe reikalavimų nesilaikymas.
Itin sudėtinga įsidarbinti priešpensinio ir vyresnio amžiaus moterims. Daugumos moterų blogesnė padėtis darbo rinkoje: jų darbo užmokestis mažesnis nei vyrų, nedaug moterų eina vadovaujančias pareigas. Vyresnėms moterims tenka ir didesnė šeimos narių (anūkų, sergančiųjų ir panašiai) globos ir priežiūros, namų ruošos našta.

*iuo metu vis aktyviau reiškiasi vyresnių ir pagyvenusiųžmonių klubai, bendrijos, Trečiojo amžiaus universitetai
Žmogus, kaip ir viskas pasaulyje, keičiasi. Kai kurie anksčiau buvę nepastebimi bruožai su amžiumi išryškėja, ir žmogus mums atrodo kitas. Žmogus pastoviai turi lavintis ir mokytis....

SENJORAI - nebūkite vieniši  ...

SENJORAI - dalinkitės  ...

BŪKIME PILIETIŠKI SVARSTYKIME ANALIZUOKIME IR RINKIMĖS UŽ KĄ BALSUOSIME,
kas geriausiai atstovaus mūsų interesams, kas geriausiai mus girdi ir mus vienija ...

SENJORAMS - yra iš ko RINKTIS  ...

As balsuosiu VRK 2020 09 13.jpg
Rugpjūčio 27 d. paaiškėjo politinių partijų rinkimų numeriai, kurie bus įrašomi artėjančių Seimo rinkimų biuleteniuose.
Naujienos vrk lt 2020 08 28 004 Partijos

SENJORAI - NACIONALINĖ  KŪRYBA IR DARBAS...

#senjoru balsas #nacionalines vertybes  #nacionaline vienybe  #nacionalinis patriotizmas #nacionaline tapatybe #nacionaline kultura #nacionaline kuryba

#nacionalinis darbas  #nacionalinis uzimtumas

Rubrika

DALINKITĖS

 • Facebook
 • Black Twitter Icon
 • LinkedIn

SENJORAI - būkime vieningi ...

SENJORŲ   PASISAKYMŲ   NUOMONIŲ   DISKUSIJŲ   SVETAINĖ

Senjorų Balsas 

2020-09-24/25

SENJORU BALSAS 2020 logo icone 07.jpg

ŽAVIMĖS, KAD PASIDALINOTE  SAVO  IŠMINTIMI 

Nacionalinė VIENYBĖ

bei Nacionalinis DARBAS ir KŪRYBA

 • Facebook
 • Twitter Black Round
 • Instagram - Black Circle
 • LinkedIn

Tradiciniai moralės šaltiniai yra: Lietuva, tauta, pilietinė visuomenė, šeima, darbas, menas, mokslas, religija, gamta, žmonės.

Pagrindinės nacionalinės vertybės atsiskleidžia moralinių vertybių sistemoje: darbas ir kūryba - pagarba darbui, aktyvumas ir kūrybiškumas, atsidavimas ir atkaklumas ...

Senjorai - kūrkime, dalinkimės, siekime grožio ir tobulybės !

III amz universitetas logo.jpg
PRISTATO
III amz universitetas NEWS 01.jpg
III amz universitetas NEWS 02.jpg
III amz universitetas NEWS 03.jpg

Vresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo programa 2020 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Turiningas senjorų gyvenimas 2020 metais“ pratęsia jau trečius metus vykdomas veiklas, kuriomis siekiama skatinti aktyvaus senėjimo idėją bei didinti senjorų socialinę įtrauktį, vienyti ir stiprinti Trečiojo amžiaus universitetus bei plėtoti Nacionalinės TAU asociacijos švietėjiškas, kultūrines, pilietines, socialines bei savanorystės veiklas. Kaip ir ankstesniais metais yra numatytos sveikatą palaikančios fizinio aktyvumo veiklos, teigiamas emocijas skatinantys meninės saviraiškos renginiai, mokymai ir projekto viešinimo darbai, padėsiantys platesnei visuomenei susipažinti su senjorų veiklomis, prisidės formuojant teigiamą senjorų įvaizdį.

PROJEKTO VEIKLOS:

1. Siekiant stiprinti TAU partnerystę ir bendradarbiavimą, bus sistemingai atnaujinama informacija TAU asociacijos interneto svetainėje www.tauasociacija.lt,  organizuojami TAU asociacijos Tarybos posėdžiai bei TAU asociacijos vadovų mokslo metų pradžios konferencija (atsakinga TAU asociacijos vicepirmininkė Regina Dovidavičiūtė).

2. Siekiant teigiamo vyresnio amžiaus žmonių ir senėjimo įvaizdžio bus organizuojama praktinė konferencija „Senjoro įvaizdis šiuolaikinėje visuomenėje“ (Panevėžio TAU dekanė Zita Kazlauskienė).

3. Siekiant skatinti aktyvią ir sveiką gyvenseną bus organizuojami Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo mokymai „Sielos ir kūno mankšta“ (Klaipėdos VšĮ Trečias amžius direktorė Birutė Petraitienė).

4. Vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimo į aktyvų visuomeninį gyvenimą per kultūrinius renginius, telkimosi bendrauti ir savitarpio pagalbos skatinimas:

 • Tradicinis IV-asis TAU chorų ir vokalinių ansamblių festivalis. (MČTAU choro „Varsa“ vadovė Lilijana Zarankienė);

 • Saviraiškos diena ,,Mokymosi žavesys ir džiaugsmas“. (Raseinių raj. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Silva Morkevičienė, atsakinga už Raseinių TAU);

 • Šilalės TAU edukacinis renginys „Etnokultūrinės savimonės stiprinimas“. (Šilalės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Erika Gargasė, atsakinga už Šilalės TAU veiklos organizavimą);

 • Druskininkų TAU renginys „Etnokultūros, dvasinio potencialo puoselėjimas“. (Druskininkų TAU rektorius Jonas Valskys).

  VAVB Austrų literatūros skaityklos ir MČTAU Užsienio kalbų fakulteto edukacinis projektas „Vokiškai apie Austriją“.

Projekto tikslai ir uždaviniai:

 • Skatinti senjorų domėjimąsi Austrija, jos istorija, kultūra, žymiais žmonėmis, tradicijomis.

 • Pažintį su Austrija organizuoti vokiečių kalba, tuo gilinant vokiečių kalbą besimokančių senjorų teksto klausymo ir supratimo gebėjimus.

 • Įtraukiant senjorus į medžiagos apie Austriją aptarimą, plėtoti jų kalbinius gebėjimus ir komunikavimo kompetenciją.

Laukiamas rezultatas:

 • Vokiečių kalbą besimokantys senjorai geriau pažins vieną iš vokiškai kalbančių šalių – Austriją, jos istorinius ir kultūrinius ypatumus, susipažins su vokiškai kalbančių šalių panašumais ir skirtumais.

 • Patobulins savo kalbinius gebėjimus ir įgūdžius.

Edukacinių užsiėmimų tvarkaraštis: vasario 11 d., kovo 10 d., balandžio 7 d., gegužės 5 d., spalio 13 d., lapkričio 10 d., gruodžio 15 d.

Edukacinių užsiėmimų temos:

 • Bekanntes und unbekanntes Österreich (Pažįstama ir nepažįstama Austrija).

 • Österreichische Kunst (Austrijos menas).

 • Hauptstadt Wien und seine Sehenswürdigkeiten (Sostinė Viena ir jos įžymybės).

 • Die Welt der Habsburger: das Kaiserpaar Elisabeth (Sisi) und Franz Joseph; Die wahre „Kaiserin“ Maria Theresia. (Habsburgų pasaulis: imperatorienė Elizabeta (Sisi) ir Francas Jozefas; Tikroji „imperatorė“ Maria Teresė).

 • Weihnachten in Österreich: Sitten und Bräuche. Weihnachtslieder (eine kleine Party). (Kalėdos Austrijoje: tradicijos ir papročiai. Kalėdinės dainos. Vakarėlis).

Projektą koordinuoja: Karmela Rudaitienė, VAVB vyriausioji bibliotekininkė, Inga Bartkuvienė, VAVB vyresnioji bibliografė, Danutė Šukienė, MČTAU UKF dekanė.

„Neitaisykite to, kas veikia. “

- Bertas Lance'as - Amerikos politikas (1931-2013) 

PARAŠYKITE MUMS ...

Registraciją  galite atlikti čia:

Pilniau galėsite

skaityti

ir naršyti

tik atlikę registraciją

t.y. registruoti

vartotojai

Registracija būtina tam, kad tiksliau ir aiškiau bendrautumėme ir dalintumėmės tikslia informacija.

Kaip dirbame:

Atidžiai renkame ir pristatome Jums tinkančią informaciją, talpiname Jūsų atsiųstus laiškus ir žinias nemokamai.

Mūsų paslaugos:

 • Linkedin
 • Facebook

TINKLALAPIO DIZAINĄ  KŪRĖ PARTNERIS

TINKLALAPIO IDĖJA IR TEISES VALDO

UAB BIURAS SENJORAI

Buveinė: Gedimino pr. 9, Vilnius​

Email: info@senjorai.com

Registracijos kodas: 305433510

PVM kodas: LT100013000014

1. Sąskaita prenumeratoriams:

SEB bank LT79 7044 0600 0836 3956

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Sąskaita partneriams ir tiekėjams:

SWED bank LT39 7300 0101 6160 6010

iki 2020.07.20

INFORMACINĖ LINIJA:

Tel:  INFO linija 1588

UAB „Informacijos vadybos agentūra“

Buveinė: Algirdo g. 31, Vilnius ,

Lietuva LT 03219

Email: info@iva.lt

http://www.iva.lt/

Registracijos kodas: 1257 15764

PVM kodas: LT10 0001 2892 15

Sąskaita :

SEB bank LT11 7044 0600 0155 0736

© 2020 Design, Content Creatives & information by UAB BIURAS SENJORAI . Proudly created with Wix.com