Kas yra charizma?

TAI PATIRTIS perkelta į DABARTĮ
Mes galime klausyti, pasitikėti, eiti kartu !

„Mes gyvename iš to, ką gauname, bet kuriame gyvenimą iš to, ką duodame."

 

- Vinstonas Čerčilis -

2020-10-04

"0" ne tik matematikoje yra "0".

LYDERIO Charizma yra ypatinga savybė, dėl kurios žmogus vertinamas kaip talentingas, pasižymintis ypatingomis savybėmis ir galintis daryti veiksmingą įtaką kitiems.  Svarbiausia charizmatiškojo lyderio savybė, nepriklausomai nuo jo veiklos pobūdžio ir ketinimų - yra katalizinė energija, kuri galinti sužadinti visuomenę, pasekėjus. Matematikoje tai jau ne "0" o  4 (kvadratu) ...

Daugelis šiandieninių VADOVŲ tiesiog žmonės "riedantys ne savo vežime" ir paprasčiausiai nėra tikiri savimi, nėra nuoširdūs dėl visų savo nuo visuomenės slepiamų silpnųjų pusių.

Mums priverstinai pristatomų ir primetamų Didžiųjų Žmonių Teorijos pagrindu Pasaulis mums pateikiamas rožine spalva duonos ir cirko, gražių paveikslų ir reklaminės fotografijos, minčių ir nušlifuotų propogandinių tezių pagalba ...

Daugelis žmonių stovi šalia didelių asmenybių ir, galima sakyti, „įkrauna“ jas energija. Mano nuomone, tai izoliuoja šiuos asmenis nuo visuomenės, nes jie gauna tik teigiamus atsiliepimus apie savo "nuostabius" individualius veiksmus. Žmonės nori kažko iš šių asmenų, todėl viskas taip ir gaunasi ...

KOKIAS SAVYBES TURI TURĖTI TIKRAS LYDERIS ?

Charizma yra ypatinga savybė, dėl kurios žmogus vertinamas kaip talentingas, pasižymintis ypatingomis savybėmis ir galintis daryti veiksmingą įtaką kitiems.

Klasikinį charizmos apibrėžimą pateikė vokiečių sociologas M. Weberis: „Charizma yra asmenybės savybė, pripažinta nepaprasta, dėl kurios ji vertinama kaip talentinga su antgamtinėmis, antžmogiškomis ar bent jau specialiomis jėgomis ir savybėmis, kurios nėra prieinamos kitiems žmonėms“.

„Charizmos“ sąvoka kilo iš senovės graikų mitologijos - tai reiškia pritraukti dėmesį.

Tarp garsios charizmatiškų asmenybių istorijos yra pasaulinių religijų pradininkai - Buda, Mozė ir Kristus.

Charizmatikai apima pasaulinių religijų tendencijų kūrėjus - pavyzdžiui, Lutherį ir Calviną.

Kita vertus, tai yra puikūs valstybininkai ir kariniai veikėjai, tokie kaip Čingischanas ar Napoleonas, Čerilis ar Mannerheimas.

 

XX amžiuje tokius lyderiai buvo Hitleris ir Mussolini, Leninas ir Trockis, taip pat Gandhi ir Martinas Lutheris Kingas.

Charizmos savybė yra gana abejinga veiklos pobūdžiui ir jos moraliniam bei etiniam turiniui: tiek šventasis, tiek nusikaltėlis gali būti charizmatiškas lyderis, turintis vienodą sėkmę.

 • Svarbiausia bet kurio charizmatiškojo lyderio savybė, nepriklausomai nuo jo veiklos pobūdžio ir ketinimų, yra katalizinė energija, galinti sužadinti pasekėjus.

 

Posakis „Jis turi charizmą“ reiškia, kad žmogus daro stiprų įspūdį kitiems, pasiduoda jo žavesiui ir yra pasirengęs juo sekti.

Psichologijos požiūriu charizma yra vidinių psichologinių savybių ir išorinių elgesio įgūdžių derinys, leidžiantis paveikti žmones. Tai apima aukštą pasitikėjimą savimi, valią, atkaklumą, ryžtą, komunikabilumą, iškalbingumą, sugebėjimą įkvėpti ir motyvuoti kitus, įskaitant savo pavyzdžiu, sugebėjimas išsikelti sau ir kitiems teisingus tikslus ir juos pasiekti. kita

„Charizma yra tobula kelių ingredientų audra: aistra, ištvermė ir veikla“ (W. Boggs)

 

Tikrosios charizmatikos yra labai retos žmonių populiacijoje.

Bet kai jie atsiranda kažkur, jų buvimą iškart pajunta kiti.

Manoma, kad charizmą žmogui suteikia (arba ne) prigimtis.

Tačiau tam tikrus charizmatiškus bruožus ir įgūdžius galima išsiugdyti savyje tikslinėmis pastangomis (iki tam tikrų ribų, dėl įgimto savybių rinkinio).

LYDERYSTĖS PAGRINDAI

Meno būti lyderiu išmokyti negalima, 
to galima tik išmokti.

                        (Harold Jenin)

KAS DARO ŽMOGŲ EFEKTYVIU LYDERIU ?

Šis klausimas jau seniai domina mokslininkus.

Vieną garsiausių ir paprasčiausių atsakymų pateikia Didžiųjų Žmonių Teorija.

Jos šalininkai, tai istorikai, politologai, psichologai ir sociologai.

Didžiųjų Žmonių Teorija. teigia, kad asmuo, turintis tam tikrus lyderystės, energijos, asmenybės bruožų rinkinius, bus geras vadovas, nepriklausomai nuo situacijos, kurioje jis yra, ar gali atsidurti pobūdžio. Absoliutus didžiųjų žmonių teorijos įsikūnijimas yra charizmatiškojo lyderio, kuriam kiti paklūsta, nusilenkia, samprata (iš graikų charizmos - dovana, Dievo malonė, dievų malonė).

Jei ši teorija yra tiesa, tuomet turi būti keletas pagrindinių asmenybės bruožų, kurie daro žmogų puikiu lyderiu ir puikiu vadovu.

 • Kas tai: aukštas intelektas, charizma (žavesys), komunikabilumas, drąsa? Tikrtiausiai, tai jų bendras derinys?

 • Koks tikrasis lyderis turėtų turėti charakterį: būti ekstravertu ar būti intravertu?

 • Ar vadovas turėtų būti visiškai negailestingas, kaip Niccolo Machiavelli 1513 m., kaip pasiūlė savo garsiajame traktate „The Sovereign“?

 

 

 

*Nikolas Makiavelis (it. Niccolò Machiavelli ; 1469 m. gegužės 3 d. – 1527 m. birželio 21 d.) – Italijos politinis veikėjas, istorikas, filosofas ir rašytojas. Italų politinis filosofas Nikolas Makiavelis išgarsėjo savo tiesmuku patarimu, kad valdovas, kuris nori išlaikyti ir didinti savo valdžią, turi būti klastingas, gudrus ir žiaurus. Daugelio apšauktas neskrupulingu niekšu, kitų liaupsinamas kaip kietakaktis realistas, išdrįsęs apibūdinti pasaulį taip, koks jis iš tikrųjų yra, Makiavelis yra vienas iš nedaugelio rašytojų, kurio veikalus noriai studijuoja ir filosofai, ir politikai. 

 • Per kitus keturiolika metų jis parašė kelias knygas, iš kurių dvi garsiausios yra “Kunigaikštis” (parašytas 1513 m.) ir “Svarstymai apie Tito Livijaus dekadą”. Be kitų j o veikalų, minėtini “Apie karo meną”, “Florencijos istorija” ir “Mandragora” (puiki, vis dar kartais statoma pjesė). Tačiau labiausiai jį išgarsino “Kunigaikštis”, turbūt puikiausiai parašytas ir lengviausiai skaitomas iš visų jo filosofinių traktatų. Makiavelis buvo vedęs ir turėjo šešis vaikus. Jis mirė 1527 m., sulaukęs penkiasdešimt aštuonerių metų.

 • “Kunigaikštis” gali būti laikomas praktinių patarimų vadovėliu valstybės galvai. Pagrindinė knygos idėja yra ta, kad, norėdamas pasiekti sėkmę, kunigaikštis turi ignoruoti moralės normas ir remtis tik jėga bei klasta. Jis teigė, kad patikimos tik iš pačių valstybės piliečių sudarytos armijos; valstybė, kuri priklauso nuo samdytų arba kitų valstybių karių, neabejotinai esanti silpna. Makiavelis patarė valdovui įsigyti visuomenės paramą, nes iškilus pavojui, jis neturės šalininkų. Žinoma, Makiavelis suprato, jog naujasis valdovas, norėdamas išsaugoti savo valdžią, kartais turi elgtis taip, kaip nepatinka jo pavaldiniams. Vis dėlto jis teigė, jog “… užkariavęs valstybę, valdovas turi tučtuojau priversti paklusti jo žiaurumui, kad nereikėtų prie to grįžinėti kiekvieną dieną… Dovanos turi būti dalijamos po truputį, kad jos labiau džiugintų”. Kad vadovavimas būtų sėkmingas, kunigaikštis turi apsupti save gabiais bei lojaliais ministrais; Makiavelis perspėjo kunigaikštį susidoroti su maištininkais ir patarė, kaip tai padaryti.

 • 17 “Kunigaikščio” skyriuje Makiavelis svarsto apie meilę ir baimę:
  Štai atsakymas — turi būti ir bijomas, ir mylimas, bet… jeigu reikia pasirinkti, daug saugiau būti bijomam, negu mylimam… nes meilę sudaro ištisa virtinė įsipareigojimų, kuriuos savanaudiškas žmogus sulaužo, kada tik tai naudinga jo tikslams; o baimę palaiko bausmės grėsmė, ir tai niekada nebūna nesėkminga.

 • 18 skyrius pavadintas “Kaip kunigaikštis turi išlaikyti tikėjimą”. Makiavelis teigia, kad “… išmintingas valdovas neturėtų laikytis tikėjimo, kai tai trukdo jo interesams…” Jis priduria: “Joks valdovas, kuris teikėsi atsiprašyti dėl neišpildyto pažado, nepraranda įstatyminio pagrindo”, nes “… žmonės yra tokie paprasti ir taip pasirengę paklusti, jog tas, kuris apgaudinėja, visada ras tų, kurie leidžiasi būti apgauti”. Toks požiūris lėmė Makiavelio patarimą valdovui būti įtariu kitų pažadų atžvilgiu.

 • “Kunigaikštis” dažnai buvo vadinamas “diktatorių parankine knyga”. Makiavelio karjera bei jo raštai rodo, kad apskritai jis teikė pirmenybę ne diktatūrai, o respublikinam valdymui. Tačiau jį erzino politinis bei karinis Italijos silpnumas, ir jis troško stipraus valdovo, kuris suvienytų šalį bei išvarytų įvairius užsienio
  įsiveržėlius, kurių armijos niokojo Italijos žemę. Įdomu pažymėti, kad, nors Makiavelis patarė princui praktiškai būti ciniškam bei žiauriam, jis pats buvo idealistas ir patronas, mažai išmanąs savo rekomenduojamą apgaudinėjimų meną. Nedaug politinių filosofų buvo taip karštai kaltinami, kaip Makiavelis. Daug metų jis buvo laikomas tiesiog velnio įsikūnijimu, o jo vardas — veidmainystės ir klastos sinonimu. (Dažnai šie uolūs kaltintojai patys praktikavo tai, ko mokė Makiavelis — tikra veidmainystė, kuriai jis galėtų pritarti!)

 • *RESURSAS: http://www.enciklopedija.lt/nikolas-makiavelis/

 • O gal aukštos moralės žmonės yra geriausi vadovai? O gal puikų atsakymą pateikė didysis Laosas Tzu, kuris prieš du tūkstančius metų rašė: „Šalį valdo teisingumas, karą vykdo gudrumas“. Arba svarbu ne pati lyderio asmenybė, o aplinkos, kurioje ji susiformavo, socialinės savybės: šeimos sudėtis, išsilavinimas, ankstesnės profesijos?

 

Psichologai, susirūpinę šiuo klausimu, atliko daug specialių tyrimų. Dabar tokių tyrimų skaičius jau matuojamas šimtais. Taigi kas? Taip, beveik nieko! Kai kurias gana silpnas priklausomybes tikrai galima rasti. Bet apskritai galima sakyti, kad stiprių santykių nėra. Keista, bet paaiškėjo, kad labai nedaug asmenybės bruožų yra tiesiogiai susiję su lyderystės efektyvumu, o nustatyta tarpusavio priklausomybė paprastai yra gana silpna.

Čia yra keletas tarpusavio sąryšių tarp individualių asmenybės savybių ir pačios lyderystės:

 1. Lyderiai paprastai turi šiek tiek aukštesnį intelektą nei jų vadovaujami pulkai. Bet ne per daug. Kandidatas į lyderį jokiu būdu neturėtų būti atitrūkęs nuo savo pasekėjų vidutinio intelekto lygio. Minia neišvengiamai atmes „per protingą“. Paprastai lyderiai yra labai toli nuo masės žmonių ... Aukštaūgiai intelektualai gali užimti artimiausią vadovo padėjėjo, konsultanto, slaptą vadovo patarėjo ir geriausiu atveju pilkojo kardinolo postą. Tačiau dažniausiai jam būna užsakomas „kelias į sostą“. Deja, taip jau nutinka.

 2. Galios motyvacija. Daugelį lyderių veikti skatina didelis valdžios troškimas. Jie stipriai susitelkia į savo asmenį, nerimauja dėl prestižo, ambicijų, perteklinės energijos. Tokie vadovai, kaip taisyklė, yra geriau socialiai pasirengę, pasižymi didesniu lankstumu ir prisitaikymu. Galima pasakyti, kad dažniausiai supranta liaudį. Meilė jėgai ir sugebėjimas intriguoti padeda jiems ilgai išlikti. Tačiau jiems kyla efektyvumo problema.

 3. Istorinių faktų tyrimas parodė pavyzdius, kad iš 600 garsių monarchų garsiausi buvo arba labai stiprios moralės, arba labai amoralios asmenybės. Remdamiesi tuo, galime manyti, kad yra du garsenybės būdai: vienas iš jų turi būti moralės ir dorybės pavyzdys arba turėti užsispyrusio "kieto riešutėlio" charakterį. 

 4. Amerikiečių psichologas Simontonas (Simontonas) surinko detalią informaciją apie visų 100 JAV prezidentų asmenybės bruožus. Tai apėmė šeimų, kuriose jie užaugo, ypatybes, išsilavinimą, ankstesnes profesijas ir asmenybės bruožus. Tik trys iš šių kintamųjų - augimas-vystymasis, šeimos dydis ir knygų, kurias prezidentas išleido prieš pradėdamas eiti pareigas, skaičius koreliuoja su prezidento atlikimu jo poste (tai nustatė istorikai). Simontonas pažymėjo, kad mažose šeimose auginami JAV prezidentai dažniau išliko istorijoje kaip puikūs politikai. Pavyzdžiui, Franklinas Ruzveltas, kuris laikomas vienu iškiliausių Amerikos prezidentų, buvo vienintelis vaikas. Likusios 97 savybės, įskaitant asmenybės bruožus, remiantis šio tyrimo rezultatais, jokiu būdu nėra susijusios su asmens, kaip vadovo, efektyvumu.

 5. Tarp lyderio asmens augimo ir tikimybės, kad jis taps grupės lyderiu, yra nedidelis teigiamas ryšys. Taigi beveik visus rinkimus JAV laimėjo aukštesnis kandidatas, išimtis yra tik du atvejai: Richardo Nixono pergalė prieš George'ą McGoverną 1972 m. Ir Jimmy Carterio pergalė prieš Geraldą Fordą 1976 m. 1992 m. Billas Clintonas buvo 4 colių (10 cm) aukštesnis už George'ą W. Bushą. 1996 m. Jis buvo tik pusės colio (apie 1,5 cm) aukštesnis už Robertą Dole. Pabuvę Baltuosiuose rūmuose, aukšti prezidentai dažniausiai tampa iškiliais istoriniais veikėjais. Galima teigti, kad aukštas žmogus šiek tiek labiau linkęs tapti lyderiu. Tačiau nepamirškite, kad didžiausi lyderiai buvo Napoleonas, Hitleris, Leninas, Stalinas ir daugelis kitų, kurie negalėjo pasigirti dideliu ūgiu, tai buvo žemi žmonės.

 6. Kaip bebūtų keista, yra labai mažai įrodymų, kad tokios savybės kaip charizma (žavesys), drąsa, polinkis dominuoti ar pasitikėjimas savimi yra asmens, kaip lyderio, efektyvumo rodikliai ...

Taigi tarp asmeninių savybių ir lyderystės sugebėjimų galima rasti tam tikrą kuklų ryšį.

Bet apskritai labai sunku nuspėti, koks geras bus žmogus, tik remiantis jo asmenybės bruožais.

Todėl laikui bėgant tyrėjai linkę manyti, kad nepakanka apsvarstyti vien asmenybės bruožus. Būtina atsižvelgti į situaciją, kurioje šie bruožai pasireiškia. Tai nereiškia, kad asmenybės bruožai apskritai neturi įtakos žmogaus šansams tapti lyderiu. Mums tiesiog reikia atsižvelgti tiek į asmenybę, tiek į situacijas, kurioje būsimas ar būsima lyderė turėtų atlikti lyderio vaidmenį, pobūdį.

Remiantis šiuo požiūriu,

norint tapti efektyviu lyderiu, nereikia būti ar stengtis būti „puikiu žmogumi“.

 

 

Atvirkščiai,

tai turi būti tinkamas asmuo tinkamoje vietoje ir tinkamu laiku ...

 • LinkedIn
 • Facebook Social Icon
Labas I! Aš Rokis/  Pildau / Redaguoju  / Jūsų atsiūstas istorijas ...

Šiame tinklalapyje rasite nuostabias istorijas, kuriose susipažinsite su praktiškais ir naudingais patarimais. Jame išgryninama ir paaiškinama svarbiausia informacija apie įpročių formavimą, šiuolaikišką skaitmenizacijos evoliuciją, todėl skaitydami, naršydami galite padaryti daugiau, susikoncentruodami į mažiau ...

INFO linija 1588

PARAŠYKITE MUMS dalinkis@senjorai.com

Registraciją  galite atlikti čia:

Pilniau galėsite

skaityti

ir naršyti

tik atlikę registraciją

t.y. registruoti

vartotojai

Registracija būtina tam, kad tiksliau ir aiškiau bendrautumėme ir dalintumėmės tikslia informacija.

Kaip dirbame:

Atidžiai renkame ir pristatome Jums tinkančią informaciją, talpiname Jūsų atsiųstus laiškus ir žinias nemokamai.

Mūsų paslaugos:

 • Linkedin
 • Facebook

TINKLALAPIO DIZAINĄ  KŪRĖ PARTNERIS

TINKLALAPIO IDĖJA IR TEISES VALDO

UAB BIURAS SENJORAI

Buveinė: Gedimino pr. 9, Vilnius​

Email: info@senjorai.com

Registracijos kodas: 305433510

PVM kodas: LT100013000014

1. Sąskaita prenumeratoriams:

SEB bank LT79 7044 0600 0836 3956

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Sąskaita partneriams ir tiekėjams:

SWED bank LT39 7300 0101 6160 6010

UAB „Informacijos vadybos agentūra“

Buveinė: Algirdo g. 31, Vilnius ,

Lietuva LT 03219

Email: info@iva.lt

http://www.iva.lt/

iki 2020.07.20

INFORMACINĖ LINIJA:

Tel:  INFO linija 1588

Registracijos kodas: 1257 15764

PVM kodas: LT10 0001 2892 15

Sąskaita :

SEB bank LT11 7044 0600 0155 0736

© 2020 Design, Content Creatives & information by UAB BIURAS SENJORAI . Proudly created with Wix.com